Her er noen eksempler på arbeid som Gåsvatn kart-tjenester har utført:

 

For hvem  Hvilket arbeid er utført Eksempel
Sorte Grendelag Oversikt over stier i Sortasgrenda
Orkanger Idrettsforening Turkart som viser stier og skiløyper i Ulvåsmarka
Direktoratet for naturforvaltning (DN)  

Kart over norges nasjonalparker til bruk på DN's websider. JPG og PDF-filer, norsk og engelsk utgave. DN's nasjonalparkside

Selberg Arkitektkontor as  

Kartgrunnlag til to rapporter:
Rv3 Kolomoen-Ulsberg, Forstudie Rv3 Kolomoen-Ulsberg, Trafikantens opplevelse
Fosen Historielag  Temakart til bok om Fosens historie 
Lions Club Langhus-Siggerud Kartpresentasjon av områder som er synlige fra Tømmeråsen, høyeste topp i Ski kommune, Østfold. Kartet er plottet på glanset papir med UV-blekk, laminert og satt opp ved siktetavle på Tømmeråsen
Dovre Fjellstyre Jakt- og fiskekart over Dovre Fjellstyre sitt ansvarsområde. Trykt kart i opplag på 2000 eksemplarer.

Øverland Renovasjon

Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

Kommunedekkende kartbok i A3-format over bygninger av spesiell interesse i renovasjonsøyemed. Bygningene er tegnet ut med gårds- og bruksnummer.
Hattfjelldal kommune Redigering og opprydding i arealplan for kommunen.